ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ:

(Ε=Επίβλεψη, Μ=Μελέτη, Κ= Κατασκευή, Ρ=Project Management)

 • H/M εγκαταστάσεις κεντρικών γραφείων Ναυτιλιακής Stelmar (Στ. Χατζηιωάννου) (Μ,Ε) € 1.100.000
 • Tοποθέτηση Καλωδίου Οπτικών Ινών στο τμήμα Αθήνα-Κόρινθος για ΟΤΕ (Κ,Ε)  € 3.000.000
 • Εργοστάσιο παραγωγής Αιθανόλης από βιομάζα, στην πολιτεία του Illinois, ΗΠΑ (Μ) $ 48.500.000
 • Υδροδοτικό Δίκτυο περιοχής "Γαλήνη" Κρανιδίου Αργολίδας (Μ,Ε,Κ) € 800.000
 • Δίκτυα Υποδομής οικισμού Αξιωματικών 111 Π.Μ. (Ε,Κ) € 2.000.000
 • Σύστημα συναγερμού πλημμύρας φράγματος Μόρνου ΕΥΔΑΠ (Κ) €450.000
 • Επέκταση Τ.Κ. ΟΤΕ Αγρινίου (Ε,Κ) € 1.200.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις και Κέντρα Ελέγχου δεξαμενών LNG ΔΕΠΑ, στη Ρεβυθούσσα Μεγάρων (Μ,Ρ) € 60.000.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις Τεχν. Λυκείου Φιλοτίου Νάξου (Κ) € 210.000
 • Υποσταθμοί Μ/Τ και νέες Η/Μ εγκ/σεις Κέντρων εκπαίδευσης ΚΕΤΘ, ΚΕΤΧ, ΚΕΕΜ, ΚΕΜΧ, ΚΕΔΒ και ΣΕΤΤΗΛ (Μ) € 1.800.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις Νέας Βιομηχανικής Μονάδας "Σωληνουργεία Κορίνθου", ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης Βοιωτίας, 89.000 τ.μ./30ΜW (Μ,Ε) €30.000.000
 • Δίκτυα υποδομής Λιμένα και οδού πρόσβασης, ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης (Μ), € 2.500.000
 • Η/Μ εγκαταστάσεις νέας βιομ. μονάδας ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕ, στη Buftea Ρουμανίας (Μ,Ε) € 1.250.000
 • Η/Μ εγκαταστάσεις νέου κτιρίου αποθηκών ALMACO, Κιλκίς, 12.000 τ.μ. (Μ), € 600.000
 • Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίου αμμοβολής-βαφής σκαφών, Ελληνικά Ναυπηγεία (Μ) € 350.000
 • Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίου κατασκευής τομέων πλοίων, Ναυπηγεία Ελευσίνας (Μ) € 480.000
 • Η/Μ εγκαταστάσεις APEX Χρηματιστηριακής (Μ,Ε) € 250.000
 • Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίου αποθηκών Χατζηπανάγος ΑΕΕ, Παλλήνη (Μ) € 240.000
 • Η/Μ εγκαταστάσεις κεντρικών αποθηκών ανταλλακτικών SARMED, 12.000 τ.μ. (Μ), €410.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις Praktiker Μεταμόρφωσης (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ) (Μ,Ε) € 3.000.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ) (Μ,Ε) € 4.500.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις ΙΚΕΑ Αεροδρομίου "Ελευθ.Βενιζέλος" (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ) (Μ,Ε) € 6.000.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις Praktiker Ηρακλείου Κρήτης (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ) (Μ) € 2.000.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις κεντρικού κτιρίου Proton Bank (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ) (Μ,Ε) € 1.200.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις επέκτασης Praktiker Tαύρου (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ) (Μ,Ε) €800.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις συγκροτήματοις κατοικιών στο Λιβάδι Παρνασσού (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ) (Μ,Ε) € 1.000.000
 • Εγκαταστάσεις Κλιματισμού νέου Χημείου Motor Oil (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ) (M,E) € 600.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις Διαμετακομιστικού Κέντρου Β.Ελλάδος ΔΙ.ΚΕ.Β.Ε., (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ) 120.000 τ.μ. (Μ) € 2.500.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις υπόγειου Parking 530 θέσεων, Δήμος Λάρισας (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ), (Μ) € 1.450.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιρίου Εθνικής Τράπεζας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ), (Μ) € 800.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις νέου συγκροτήματος ΤΕΦΑΑ Αθηνών (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ), (Μ) € 1.300.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις έργου ανάπλασης Λυκαβηττού ((με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ), (Μ) € 1.200.000
 • Επίβλεψη Εργου C4I, Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004" (με Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ) (Ε) € 250.000.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις εργοστασίου Medicare /I.Γρηγοριάδης ΑΕΒΕ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, (Μ,Ε) € 1.000.000
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις στο κτίριο γραφείων  και καταστήματα Diesel Hellas (M,E) € 800.000
 • Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας (Pierce, Deree, Alba) (M,E), € 4.000.000
 • Η/Μ εγκαταστάσεις στο κτίριο γραφείων FFG Platinum, Μοσχάτο Αττικής (Μ,Ε) € 1.300.000
 • Πλήθος άλλων μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων για κτίρια κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, βιοτεχνιών, έργων υποδομής κλπ (Μ,Ε)  >€ 15.000.000

OUR MAIN ELECTRO-MECHANICAL (E/M) PROJECTS AND THEIR CURRENT CONSTRUCTION BUDGETS:

(S=Supervision, D=Design, C= Construction, Ρ=Project Management)

 • E/M Installations in Stelmar Shipping central offices (D,S) € 1.100.000
 • Fiber Optics main cable at the section Athens-Korinth (90km), ΟΤΕ SA (C,S)  € 3.000.000
 • Ethanol Production Plant from biomass, Jackson Co. Illinois, USA (D) $ 48.500.000
 • Water supply network, “Galini” Region, Kranidi (D,S,C) € 800.000
 • Infrastructure networks for Officer residences, 111th Air Command (S,C) € 2.000.000
 • Flooding alarm system, Mornos Dam, EYDAP (C) €450.000
 • Extension of Telecommunication Center of Agrinion (S,C) € 1.200.000
 • E/M Installations LNG Tanks and Control Houses, DEPA, in Revythoussa Island (D,P) € 60.000.000
 • E/M Installations Technical School of Filotion, Naxos island (C) € 210.000
 • MV substations and new E/M installations at various army training centers (D) € 1.800.000
 • E/M Installations of New Industrial Park "Corinth Pipeworks SA",Thisvi Industrial Area, 89.000 m²/30ΜW (D,S) €30.000.000
 • Harbour Infrastructure and E/M installations of access road, Thisvi Industrial Area (D), € 2.500.000
 • E/M Installations MAILLIS SA new factory, Buftea Rumania (D,S) € 1.250.000
 • E/M Installations ALMACO warehouses, 12.000 m² (D), € 600.000
 • E/M Installations of sandblasting/painting facility, Hellenic Shipyards SA (D) € 350.000
 • E/M Installations of ship section construction facility, Elefsis Shipyards SA (D) € 480.000
 • E/M Installations APEX Stock Exchange (D,S) € 250.000
 • E/M Installations of warehouse building, Hatzipanagos SA (D) € 240.000
 • E/M Installations SARMED central auto parts warehouse, 12.000 m² (D), €410.000
 • E/M Installations Praktiker in Metamorfosis (with Doxiadis Associates SA) (D,S) € 3.000.000
 • E/M Installations ΙΚΕΑ Thessaloniki (with Doxiadis Associates SA) (D,S) € 4.500.000
 • E/M Installations ΙΚΕΑ Athens Airport (with Doxiadis Associates SA) (D,S) € 6.000.000
 • E/M Installations Praktiker Herakleion, Crete (with Doxiadis Associates SA) (D) € 2.000.000
 • E/M Installations Proton Bank central office building (with Doxiadis Associates SA) (D,S) € 1.200.000
 • E/M Installations of extension of Praktiker in Tavros, Athens (with Doxiadis Associates SA) (D,S) €800.000
 • E/M Installations of residential complex in Parnassos mountain (with Doxiadis Associates SA) (D,S) € 1.000.000
 • HVAC Installations of new Chemical Lab building, Motor Oil (with Doxiadis Associates SA) (D,S) € 600.000
 • E/M Installations of Logistics Center of N. Greece, DI.KE.V.E., (with Doxiadis Associates SA) 120.000 m² (D) € 2.500.000
 • E/M Installations for underground parking of 530 seats, City of Larissa (with Doxiadis Associates SA), (D) € 1.450.000
 • E/M Installations National Bank of Greece new building, Pylaia, Thessaloniki (with Doxiadis Associates SA), (D) € 800.000
 • E/M Installations Physical Education Academy of Athens new campus building (with Doxiadis Associates SA), (D) 1.300.000
 • E/M Installations Lycabettus Hill rennovation ((with Doxiadis Associates SA), (D) € 1.200.000
 • Supervision of the C4I Olympic Security Project "Athens 2004" (with Doxiadis Associates SA) (S) € 250.000.000
 • E/M Installations Medicare /I. Grigoriadis SA, (D,S) € 1.000.000
 • E/M Installations Central office building and stores, Diesel Hellas (D,S) € 800.000
 • Energy Improvement design at the American Colleges of Greece campus (Pierce, Deree, Alba) (D,S), € 4.000.000
 • E/M Installations at the central office building FFG Platinum, (D,S) € 1.300.000
 • A multitude of smaller projects including residences, offices, infrastructure, commercial etc. (D,S)  >€ 15.000.000